Komputronik osiąga wyższe przychody i solidny zysk, mimo niższych marż

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej, Grupa Komputronik odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 4,7%.

To sukces, biorąc pod uwagę sytuację na rynku. Pomimo wielu niekorzystnych czynników, takich jak wojna na Ukrainie, spowolnienie popytu związane z inflacją i nadwyżki towarów w krajach Europy Zachodniej, udało nam się zwiększyć przychody. Średnie ceny produktów w naszej branży nawet spadły, co wpłynęło na niższe marże zarówno dla nas, jak i dla naszych konkurentów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów podjętych działań optymalizacyjnych, rozwoju oferty i skutecznego rebrandingu marki, które przyczyniły się do pozyskania nowych, młodych klientów. Ogromną pomocą był również zakończony sukcesem proces restrukturyzacji i zawarcie porozumienia z wierzycielami. W poprzednim roku finansowym osiągnęliśmy bardzo wysoki zysk netto, jednak wpływ na to miały rozliczenia związane z porozumieniem i sprzedażą spółki zależnej. Bez uwzględn

Komputronik z optymizmem rozpoczyna nowy rok finansowy

- EBITDA za 2022 rok obrotowy Grupy, po uwzględnieniu wyłączenia zdarzeń jednorazowych, wyniosła solidne 31,0 mln zł. Warto zauważyć, że struktura bilansowa znacznie się poprawiła - źródła finansowania naszej działalności. Całkowity bilans wyniósł 482,9 mln zł, a kapitał własny stanowi aż 53,4% pasywów o wartości 257,7 mln zł - dodaje prezes.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 150,6 miliona złotych zgodnie z danymi księgowymi.

Wchodząc w nowy rok finansowy, mamy świadomość spowolnienia na rynku, ale jednocześnie jesteśmy optymistycznie nastawieni. Udało nam się znacznie zwiększyć zaufanie naszych dostawców, co przekłada się na większą wartość udzielanych kredytów kupieckich. Dzięki temu możemy zwiększyć dostępność naszej oferty produktów i usług. Ostatnio Komputronik odnotowuje znaczący wzrost sprzedaży e-commerce, a także w naszych salonach. Coraz więcej klientów, zarówno detalicznych, jak i firm, korzysta z naszych licznych usług dodatkowych. Zwiększanie sprzedaży usług jest również naszą strategią mającą na celu poprawę rentowności. Komputronik Biznes skutecznie realizuje strategię zmiany struktury swoich przychodów, gdzie większość zysków pochodzi z realizacji większych, bardziej skomplikowanych projektów wdrożeniowych, obejmujących integrację sprzętu, wdrożenie oprogramowania oraz zapewnienie wsparcia i

Pozytywne bodźce dla branży elektroniki

Według niego sieciom z elektroniką sprzyja niewielkie nasycenie sprzętem komputerowym, które jest nadal stosunkowo niskie w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Natomiast w sektorze biznesowym istnieje silna potrzeba modernizacji sprzętu i realizacji zadań związanych z transformacją cyfrową.

Nawet jeśli firmy przesuwają wydatki, niektóre z nich będą musiały zaktualizować posiadany sprzęt, który często ma powyżej 5 lat i usprawnić wiele procesów związanych z cyfryzacją. Rynek detaliczny nadal jest rozwinięty i nawet przy lekkim spowolnieniu, sprzedaż w średnim okresie będzie wyższa niż przed pandemią. Rządowe programy, takie jak zakup laptopów dla uczniów czy bonów na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników oświaty, mogą stanowić duże, pozytywne impulsy dla rynku, pomagając nadrobić zaległości technologiczne w różnych obszarach administracji publicznej, sektora edukacyjnego i ochrony zdrowia - dodaje Wojciech Buczkowski.

W roku 2023 firma planuje dalsze rozszerzenie swojej oferty sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz elektroniki użytkowej, a także rozwój usług związanych z obsługą posprzedażową, serwisową i doradczą. W segmencie biznesowym spodziewa się większego zapotrzebowania na usługi outsourcingu IT oraz wdrożenia rozwiązań dla aplikacji DMS i ERP, które mają na celu zwiększenie efektywności i możliwości pracy zdalnej dla rozproszonych zespołów. To przyczyni się do wzrostu wartości umów serwisowych.

Przełomowe korzyści z wykorzystania gazetek promocyjnych

Znaczący wkład w rozwój Grupy Komputronik mają również gazetki promocyjne, które regularnie docierają do  klientów. Dzięki nim, mimo obecnej sytuacji gospodarczej, konsumenci są na bieżąco z atrakcyjnymi ofertami, które w przystępny sposób prezentują najnowsze modele sprzętu i oprogramowania. Gazetki promocyjne to niezwykle ważny kanał komunikacji, umożliwiający budowanie długotrwałych relacji z klientami i dostarczanie im rozwiązań odpowiadających na ich bieżące potrzeby.